SKL Kommentus Inköpscentral - Ramavtal, logotyp

SKL Kommentus Inköpscentral

AV Syd har från juni 2015 tecknat avtal med SKL Kommentus Inköpscentral som omfattar ett större antal kommuner, kommunala bolag samt flera landsting. Avtalet omfattar Audio-/Videoprodukter för olika typer av konferensrum och videokonferenser med tillhörande tjänster.

Avtalet ska tillgodose behov av produkter för ljud och bild i befintliga eller nya mötes- och konferensrum, utbildnings- och hörsalar, vård- och telemedicinska rum samt i andra sammanhang och situationer där verksamheten har behov av dessa produkter.Videokonferenslösningar, produkter och tjänster 2013 omfattar förutom lösningar för videokonferenser också produkter så som TV-apparater, kameror, projektorer, interaktiva skrivtavlor och produktnära tjänster med mera.

För mer information, kontakta Mikael Wickström (mikael@avsyd.se) eller din ordinarie kontaktperson på AV Syd.


Malmö (huvudkontor)

Pilotgatan 7
212 39 Malmö

Tel: 040 - 19 00 70

Öppettider
vardagar 08.00 - 17.00

Fler kontaktuppgifter »

Stockholm

Skarprättarvägen 7
176 77 Järfälla

Tel: 08 - 19 00 70

Fler kontaktuppgifter »

Göteborg

Marieholmsgatan 42
415 02 Göteborg

Tel: 031 - 19 09 70

Fler kontaktuppgifter »

Anmäl dig till AV Syd:s nyhetsbrev