SKL Kommentus Inköpscentral - Ramavtal, logotyp

SKL Kommentus Inköpscentral

AV Syd har från juni 2015 tecknat avtal med SKL Kommentus Inköpscentral som omfattar ett större antal kommuner, kommunala bolag samt flera landsting. Avtalet omfattar Audio-/Videoprodukter för olika typer av konferensrum och videokonferenser med tillhörande tjänster.

Avtalet ska tillgodose behov av produkter för ljud och bild i befintliga eller nya mötes- och konferensrum, utbildnings- och hörsalar, vård- och telemedicinska rum samt i andra sammanhang och situationer där verksamheten har behov av dessa produkter.Videokonferenslösningar, produkter och tjänster 2013 omfattar förutom lösningar för videokonferenser också produkter så som TV-apparater, kameror, projektorer, interaktiva skrivtavlor och produktnära tjänster med mera.

För mer information, kontakta Mikael Wickström (mikael@avsyd.se) eller din ordinarie kontaktperson på AV Syd.


AV Syd AB

Pilotgatan 7
212 39 Malmö

Malmö 040-19 00 70
Stockholm 08-19 00 70
Göteborg 031-19 09 70

Fax 040-19 00 71

E-post post@avsyd.se

Öppettider
vardagar 8.00-17.00

Fler kontaktupgifter »