Kammarkollegiet - Ramavtal statens inköpscentral, logotyp

Kammarkollegiets avtal om AV och videokonferens - hårdvara, programvara och tjänster

Ramavtal AV och videokonferens – hårdvara, programvara och tjänster omfattar produkter som Hårdvara, Programvara, Molntjänst, Kundunik tjänsteleverans, Konsulttjänster samt produktnära tjänster inom AV och videokonferens.

Avtalsperiod: 2018-06-22 - 2020-06-30. Förlängningsoption max t.o.m: 2022-06-30.
Avtalsnummer: 23.3-7192-16:003

Förutom staten är det ett större antal organisationer, kommuner och landsting som omfattas av detta avtal.

Ramavtalet tillgodoser behovet av bland annat produkter för bild-, ljud och foto samt produkter inom videokonferens och liknande audiovisuella (AV) produkter för elektroniska och tekniska möten. Det tillgodoser behov av leverans och installation i exempelvis nya eller befintliga mötes- och konferensrum, utbildnings- och hörsalar, vårdmiljöer samt i andra verksamheter, sammanhang och situationer där kunden har behov av att använda produkter som omfattas av ramavtalet.

Avrop på AV och videokonferens av produkter, d.v.s. varor och tjänster, kan levereras som en del- eller helhetslösning för kundens it-miljö, kundunik tjänsteleverans, molntjänst och som en kombination av dessa.

För mer information, kontakta Mikael Wickström (mikael@avsyd.se) eller din ordinarie kontaktperson på AV Syd.

Allmän adress att skicka till är kammarkollegiet@avsyd.se.


Malmö (huvudkontor)

Pilotgatan 7
212 39 Malmö

Tel: 040 - 19 00 70

Öppettider
vardagar 08.00 - 17.00

Fler kontaktuppgifter »

Stockholm

Skarprättarvägen 7
176 77 Järfälla

Tel: 08 - 19 00 70

Fler kontaktuppgifter »

Göteborg

Marieholmsgatan 42
415 02 Göteborg

Tel: 031 - 19 09 70

Fler kontaktuppgifter »

Anmäl dig till AV Syd:s nyhetsbrev